20 Mayıs 2015

Dünyamızda antibiyotiklere direnç sorunu giderek kötüleşiyor

Denver'da devam eden Amerikan Göğüs Hastalıkları Kongresi'nde, günümüzde infeksiyonlardaki antibiyotik direnci tartışıldı. Antibiyotik direncinin çok önemli bir boyuta yükseldiği, bazı ülkelerde sadece bu yüzden kitlesel ölümler meydana geldiği belirtildi. Hindistan'da her yıl 58 bin yeni doğan bebek mevcut tüm antibiyotiklere dirençli bakterilerle infeksiyonlar sebebiyle ölüyor. Buna karşı yeni antibiyotik geliştirme çabaları da mevcut ancak, bunun sorunu ötelemekten başka bir anlam ifade etmeyeceği şfade edildi. Bu antibiyotiklere de kısa sürede direnç gelişecek ve başladığımız yere geri dönmemiz kaçınılmaz olacaktır.

Antibiyotiklere karşı direnç gelişmesinin temel sebebi, antibiyotiklerin gereksiz ve düzensiz kullanımıdır. İleride kullanılabilecek antibiyotik bulabilmek için hekim kontrolü olmadan, gereksiz antibiyotik başlamamak, başlanan antibiyotikleri zamanından önce kesmemek gereklidir.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır