14 Mayıs 2015

Trafik kazalarında göğüs yaralanmaları

Göğüs kafesini içeren bölgenin  travmasına bağlı ölümlerin 1/3’ü olay anında veya sonrasındaki kısa bir süre içinde (Ambulans gelene kadar ve hastaneye ulaşım süresi içersinde) gerçekleşmektedir. Trafik kazaları ile ilgili geriye dönük yapılan çalışmada;

1955-2011 yılları arası trafik kazalarında,

  • Olay mahalinde 298.000 insan kaybı,
  • Kaza sonrası kayıp 1.000.000 !!!..

Kaza sonrası insan kaybının olay mahalindeki kaybın nerdeyse üç katı civarındadır. Yurtdışı araştırmalarda da bunun ülkelerin gelişmişlik durumlarına göre bir ila üç kat arasında değiştiği görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere kaza sonrası dönem özellikle çok önemli olup, kayıpların en aza indirgenmesinde çok hassasiyet gösterilmesi gereken dönemdir. Çünkü olay yerinde yapılan ilk müdahele yaralının uygun sağlık kuruluşuna, uygun koşullarda ve hızlı taşınması ile ölüm oranı %30 azaltılabilir.

Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır