9 Nisan 2015

Uyku Apne Sendromu ameliyat ile düzelmez mi?

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu’nun en önemli tanı yöntemi “polisomnografi” denilen uyku testidir. Polisomnografi yapılarak tanısı konulan ve ağırlığı saptandıktan sonra hastalığının ağırlığına göre tedavi yöntemi belirlenir.

Bu aşamada yapılacak ilk inceleme ayrıntılı bir kulak burun boğaz değerlendirmesidir. Hastada üst solunum yolunu tıkayan bir durumun olup olmadığı ve cerrahi gerekip gerekmediğine karar verilir. Orta ve ağır derecede obstrüktif uyku apne sendromu saptanan hastada ilk seçenek tedavi PAP (CPAP/BPAP gibi maske aracılığı ile pozitif basınçlı hava tedavisi) tedavisidir. Ağız içi araç (AİA) tedavisi ve cerrahi tedavi ancak yardımcı tedavi yöntemleridir. Yapılan çalışmalar; uygulanan cerrahi girişimlerin çoğunun yetersiz kaldığını göstermektedir. Obstrüktif uyku apne sendromunu bazı özel durumlar dışında cerrahi tedavinin yerinin “düzeltici cerrahi” ile sınırlı kalması uygundur.

Hastada burun kemiği eğriliği, bademcik büyüklüğü gibi bir bozukluk varsa düzeltici ameliyat gerekir. Bunun dışında birinci seçenek tedavi yöntemi olan PAP tedavisi yeterli değilse, PAP’a uyumda sorun varsa, PAP tedavisi etkili değilse ameliyat gündeme gelebilir. Ayrıca AİA tedavisi uygun olan bir hastada AİA yeterli değilse, AİA’a uyumda sorun varsa, AİA etkili değilse cerrahi yöntemler düşünülebilir.

Ameliyat; hastanın tıkanıklığının olduğu yere göre, burun, dil, yumuşak damak, yutak veya gırtlağa uygulanabilmektedir. Ağır olgularda PAP tedavisine alternatif olan ve PAP kadar etkili olan ameliyat; alt ve üst çeneyi ilerletme (maksillomandibüler ilerletme) ameliyatıdır.

Uyku Apne Sendromu olan hastada Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Kulak Burun Boğaz Uzmanı ile birlikte ideal tedaviye karar vermelidir.

 

Türk Toraks Derneği Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır