7 Nisan 2015

Astımlı hasta sayısı artıyor mu?

Allerjik olmak, herkesten biraz farklı olmak demektir. İnsanların çoğunluğunu etkilemeyen bazı etkenlerin (polen, yumurta, süt, meyve, arı sokması, imitasyon takı, aspirin, kedi vs) sizi etkilemesidir. Allerjik etkilenme bazen baharda saman nezlesi biçiminde, bazen fırında çalışmaya başlayınca ortaya çıkan astım ya da daha ender olarak hayatı tehdit eden bir arı sokmasına bağlı allerjik şok şeklinde gelişebilir. Allerjinin sıklığı konusu dünya üzerinde gizemini hala koruyan bir durumdur. Allerji dünyanın farklı yerlerinde, farklı nedenlerle farklı tablolar halinde ortaya çıkar. Genel olarak, görülme sıklığında artma olduğu kabul edilmektedir. Ancak bazı bilim insanları, sayısal artıştan ziyade, aralarında allerjinin de bulunduğu birçok tıbbi durumun bilinilirliğinin arttığını düşünmektedir. Allerjinin ortaya çıkmasında etkili olduğu bilinen risk faktörleri, dünyanın her yerinde aynı etkiyi göstermemektedir. Yani örnek olarak; havakirliliği astımı ve allerjik nezleyi arttıran bir risk faktörüdür. Ama dünyada havası çok kirli olmasına karşın allerjik hastalıkların, daha az sıklıkta görüldüğü yerler de vardır.

Bu konuda ABD, İsveç, Avustralya ve Almanya gibi ülkelerde ve ülkemizde bir çok araştırma yapılmıştır. 1991’deki birleşme öncesi Doğu ve Batı Almanya’daki astım ve allerji hastalıkları sıklığı rakamları bilinmektedir. Birleşme sonrası batıda değil ama doğu Almanya tarafında, net olarak artış görülmüştür. Benzer durum Baltık Denizine kıyısı olan ülkelerin, batıya açılması ile orada da yaşanmıştır. Ülkemizde çocuklar arasında yapılan araştırmalarda, Adana, İstanbul ve İzmir’de artış görülürken, Ankara’da rakamlar daha stabil seyretmiştir. Örneğin astım açısından bakıldığında, sıklık rakamları çocuklukta, ülkemizin farklı şehirlerinde; %2-15 ve erişkinde %2-10 arasında değişmektedir. Sahil-iç kesim, şehir-kırsal, kadın-erkek, evinizin kalitesi, sigara, meslek gibi bir çok etken, sıklık rakamlarını etkilemektedir. Astım ve allerji hastalıkları, ülkemizde en çok araştırılan konulardan biridir. En son Türk Toraks Derneği tarafından2004 yılında yapılan PARFAIT araştırmasında, 14 il merkez ve kırsalı sonuçlarına göre; şehirlerde erişkin erkeklerde %6.2, kırsal kesimde %8.5, şehirlerde kadınlarda %7.5 ve kırsalda ise %11.2’dir. Rakamlar çocuklukta biraz daha yukarı çıkmaktadır. Yaş ve cinsiyet farkı olmaksızın kabaca astım sıklığı şehirlerde %11.9 ve kırsal ise %13.8’dir.

Dünya Sağlık Örgütü hesaplamalarında dünyada 300 milyon astımlı olduğunu kabul etmektedir, her yıl 250.000 astımlı ataklarda hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde astımdan ölüm artık son derece azalmıştır. Belki de, en son astım nedenli ölümlerin basına da yansıdığı şekliyle biber gazı ile ilişkili olduğu bilinmektedir.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır