29 Mart 2015

Kuş besleyenlerin akciğer hastalığı

Kuru­muş kuş dışkı ve tüylerinin  solunması nedeniyle ak­ciğerde bağışıklık sisteminin aşırı duyarlılaşmasıyla beliren ve müzminleştiğinde akciğerin süngerimsi esnek yapısını bozan bir hastalıktır. Güvercinler kuş besleyenlerin akciğer hastalığına neden olan en sık kuş türü olmasına karşılık benzer hastalık muhabbet kuşu, papağan, tavuk ve hindi, dışkı ve tüyleriyle de oluşabilmektedir. Güvercin besleyicilerinde bu hastalığın  görülme sıklığı enaz 15 kişide birdir. Kuşlara maruziyet sonrası tekrarlayan solunum şikayetleri ortaya çıktığında bu hastalık akla gelir.Bu nedenle bir sağlık merkezine başvurmak gereklidir.

Solunan bu organik tozların miktarına, kuşlarla maruziyetin süresine ve kişinin bağışıklık yanıtına bağlı olarak farklı zamanlarda bu hastalık karşımıza çıkar.Yoğun bir şekilde bu organik tozlara maruz kalınırsa bu hastalık erken dönemde ortaya çıkar. Hastalar genellikle maruziyetten 4 ile 6 saat sonra aniden başlayan yüksek ateş, titreme, kas ağrıları, öksürük ve nefes darlığı yakınmalarıyla acil servise başvururlar ve hastalığın bu formu viral veya bakteriyel enfeksiyonlar ile karıştırılır.Bu durum etkenden uzaklaştıklarında kendiliğinden düzelir, ancak tekrarlayan maruziyetlerde aynı durum tekrarlar. Hastalar çoğu zaman maruziyet ile hastalıklarını ilişkilendirmezler, hatta doktor şüphe ettiğinde bile hastalığı kabul etmeyebilirler. Güvercinlikten  uzaklaşma ile tüm belirti ve bulgular 12 saat ile birkaç gün içinde tamamen iyileşir. Haftalar veya aylar sonra görülen tipte ise devamlı maruziyet ile karşılaşan kişilerde erken dönemdekine benzer şikayetler daha hafif şekilde ve uzun süreli görülür. Hastalar çoğunlukla ateşin eşlik ettiği zamanla giderek artan nefes darlığı ve öksürükten şikayet ederler. Halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı da bu gruptaki hastalarda görülebilir. Bu tipte şikayetler daha hafiftir . Yıllar sonra ortaya çıkan tipte devamlı şekilde, genellikle ev içinde beslenen kuşların (muhabbet kuşu, papağan) organik tozlarına daha az maruziyet söz konusudur. Bu tipte sinsi bir şekilde ilerleyen nefes darlığı, kuru öksürük, halsizlik ve kilo kaybı vardır.

Bu organik tozlardan sakınma ve uzaklaşma hastalığın tedavisinde en önemli basamaktır. Hastalığın geç ortaya çıkan tipinde hastalık geliştikten sonra bu tozlardan sakınmak hastalığın geriye dönüşünü engellemeyebilir. Bazı şiddetli hastalarda ilaç tedavisi gerekebilir. Güvercin besleyenler için koruyucu tedbirlerde güvercinliğin havalandırmasının yanısıra, güvercinlikte daha az zaman harcanması, süpürme gibi daha yüksek oranda organik toza maruz kalacak aktivitelerden kaçınma, güvercinlikten çıktıktan sonra bu toza maruz kalmayı önleyecek güvercinlik elbisesi ve şapkası kullanılması önerilir.

 

Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır