12 Şubat 2015

Ülkemizde her yıl 30 bin kişi akciğer kanseri oluyor

Ülkemizde akciğer kanseri ile ilgili güvenilir ve sağlıklı en son bilgi, Türk Toraks Derneği, Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu'nun, Sağlık Bakanlığı Kanser İzlem ve Denetim Merkezi katkıları ile elde edilmiştir. hazırlanmıştır (2009). Bu projenin sonuçlarından bazı kesitleri sizlerle paylaşmak isteriz.

Türkiye Akciğer Kanseri Haritası projesi olarak adlandırılan bu araştırmaya akciğer kanseri tanısı olan 7303 hasta alınmıştır. Ülkemizde akciğer kanseri erkeklerde çok daha yüksek oranda görülmüş olup tanı konulan hastaların %90’ı erkek, %10’u kadındır. Akciğer kanseri tanısının konulduğu ortalama yaş 60 olarak bulunmuştur. Erkeklerde hastalık sıklığı yüz bin kişide 75 iken, kadınlarda daha düşük olup 100.000 nüfusta 10’dur.  Yıllık beklenen yeni hasta sayısı 30.000’dir.

Sigara kullanımı ülkemizde oldukça yaygın olup, akciğer kanserlerinde en sık saptanan risk faktörü olarak 1. sıradaki yerini almıştır. Akciğer kanseri tanısı alan hastaların %91.5'u sigara kullanmıştır. Akciğer kanserli hastalarımızda görülen başlıca yakınmalar öksürük, halsizlik, iştahsızlık ve nefes darlığı ile göğüs ağrısı olmuştur.

Şimdiye kadar Türkiye’de akciğer kanseri ile ilgili en büyük veriler bu çalışma ile elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler ülkemizde sorunun büyüklüğünü ortaya koymaktadır.  Sigara kullanımının oldukça yaygın olduğu ülkemizde hastalıktan korunmada en önemli faktör sigaraya başlamanın önlenmesi ve içenlerde bıraktırılmasıdır. Bu bağlamda sigara karşıtı kampanyaların sağlıklı yürütülmesi ve koşulsuz desteklenmesi hastalığın önlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır