8 Şubat 2015

Artık Türkiye'de de yapılıyor; AKCİĞER NAKLİ

Akciğer nakli, tedaviye yanıtsız müzmin akciğer hastalıklarında uygulanan, yaşam süresini ve yaşam kalitesini arttırdığı gösterilmiş bir cerrahi işlemdir. KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), pulmoner fibroz (akciğer katılaşması), kistik fibroz, yaygın bronşektazi ve pulmoner hipertansiyon (küçük dolaşımın yüksek tansiyonu) hastaları en sık nakil gereken gruplardır. Akciğer nakli; doğası gereği, tamamen tedavi edici olmaktan çok, iyileşme sağlayıcı bir yöntemdir. Operasyon ile işlevsel bir akciğer nakledilmektedir, ancak uzun dönemde doku reddi nedeniyle hayatı tehdit eden sorunlar yaşanabilmektedir. Bu süreçte hasta açısından en önemli nokta tedavi uyumudur. Takiplerini aksatan ve tedaviye uyumsuz olgularda vücut yeni organı hızlıca reddetmekte ve yaşam süresi kısalmaktadır.

Uygun hastalar bir nakil merkezine yönlendirilmelerini takiben ayrıntılı incelemelere tabi tutulur. Bu süreç olmaksızın nakil cerrahisi yapılamaz. 60 yaş üstü hastalar, sıklıkla ek hastalıkları olduğundan, nadiren nakil adayı olurlar. Nakil için uygun bulunan 60 yaş altı hastalardan, nakil yapılmasını engelleyecek kanser, kalp, böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi hastalıkları olmayanlar bekleme listesine alınır. Kendileri için uygun olan verici bulunduğunda ise operasyona alınırlar. Olması gerekenden daha erken operasyona alınma, toplamdaki yaşam süresini kısaltabilir. Benzer şekilde, çok ağır bir cerrahi işlem olan akciğer nakli için geç kalınması halinde de nakil şansı kaybedilebilir. Akciğer zor bulunan bir organdır. Bu nedenle, bekleme listesindeki süre uzun olabilir. Zamanında organ bulunamaması, bulunduğu andaki olası olumsuz durumlar ve hastalıktaki ilerlemeye bağlı olarak, olgular bekleme listesinden çıkarılabilir.

Ölümünden sonra organlarının kullanılmasına izin veren kişilerden alınan akciğerler, karmaşık bir cerrahi operasyonun ardından hasta akciğerlerin yerine nakledilmektedir. Tek veya çift taraflı nakil kararı alınmasına bağlı olarak, göğüs kafesinde yapılacak kesiyi takiben akciğer(ler) cerrahi olarak çıkarıldıktan sonra, sağlıklı organ(lar) nakledilir. Ameliyat, tek veya çift taraflı olmasına ve hastanın tıbbi durumuna bağlı olarak 6-12 saat kadar sürebilir. Her cerrahi işlem beraberinde bir dizi risk taşımaktadır. Ağrı, kanama, infeksiyon, diğer organlarda hasar ve ölüm gelişebilir.

 

Nakil işlemi sonrasında olgular yoğun bakımda takip edilir. Yoğun bakım sürecinin uzunluğunu, vücudun nakledilen organa olan yanıtı belirler. Kimi olgularda 5-7 gün olabilirken bu süre birkaç haftaya veya aylara da uzayabilmektedir. Hastalar, yoğun bakım sürecinden sonra servise alınmakta ve rehabilitasyona tabi tutulmaktadır. Bu erken dönem rehabilitasyon programı sonrası bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilen olgular, taburcu edilmekte ve ayaktan takibe alınmaktadır.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır