10 Ekim 2018

Akciğer Kanseri Aşı ile Tedavi Edilebilecek mi?

ŞİMDİLİK EN ETKİLİ ve KESİN TEDAVİ YÖNTEMİ SİGARADAN UZAK DURMAK

Son aylarda Küba’da icat edilen ‘racotumomab’ kanser aşısı için pek çok hasta ve hasta yakını, büyük umutlar bağlamış, akciğer kanserli hastalarımızdan  Küba’ya gidenler bile olmuştur. Peki nedir gerçekler? Gerçekten akciğer kanseri aşıyla tedavi edilen bir hastalık haline gelmiş midir? Asla böyle bir şey söz konusu değil. Belki de daha şimdilik. Bu nedenle, sadece bazı ülkelerde, ileri evredeki diğer tedavi yöntemleri olarak kemoterapi ve/veya radyoterapi gibi bilimsel kabul görmüş tedavi seçeneklerinden fayda görmüş hastaların tedavilerine kanser aşısı eklenerek hastanın bağışıklık sistemi desteklenmek suretiyle çok fazla olmasa da, yaşam süresi birkaç ay arttırılabilmektedir. Halen 87 hastaya akciğer kanserli hastaya yapılan aşıyla, aşı yapılmamış 89 hastadan 2 ay daha fazla bir yaşam süresi sağlanabilmiştir. Tabii ki, tüm akciğer kanserli olgularda değil de, diğer kullanılan tedavilerle birlikte ileri evredeki akciğer kanserli hastalarda. Akciğer kanserli hastalar, erken evrede teşhis edildiklerinde cerrahi tedaviyle, 5 yıla varan yaşam süreleri elde edilebilmektedir.

Ancak bu aşıyla ilgili henüz tam aydınlanmamış sorular vardır: Aşının Küba, Arjantin gibi ülkeler dışında kullanılma izni yoktur. Ülkemizde de henüz Bakanlık tarafından ve bilimsel otoriteler tarafından akciğer kanserli hastalarda kullanım izni yoktur. Öte yandan, ülkemizde ruhsatlı ve SGK tarafından akciğer kanserli hastalarımıza kullanıma açık pek çok yeni ilaç –hedefe yönelik tedavi ajanları- sayesinde hastalarda objektif yaşam süresi artışları kaydedilmiştir. Bu ilaçların Küba da dahil olmak üzere, pek çok ülkede kullanımı söz konusu değildir. Devam eden çalışmalar, daha büyük sayıda hastada kullanılmak suretiyle sonuçları paylaşılmalıdır.   

Her yıl 30.000 civarında akciğer kanserli hastanın teşhisi yapılmaktadır ve bunların 22.000’i yaşama veda etmektedir. Yine her yıl akciğer kanserli hastalarımızın tanı ve tedavileri için 600 milyon TL harcanırken, içilen tütün mamüllerine 40 milyar TL paramız gitmektedir.

Halen akciğer kanserine tedavide katkı sağlamayı amaçlayan aşı ile ilgili pek çok ülke ve bilim adamı çalışmalarını sürdürürken, esas tedavinin korunma olduğu, bunu da sigara ve tütün ürünlerinden uzak durarak sağlamanın hem kesin etkili hem de en ucuz tedavi yöntemi olduğu unutulmamalıdır.

Tütünsüz bir dünya dileklerimizle….

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© 2017 Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır