14 Haziran 2019

KOAH size çok mu uzak?

KOAH, uzun adı ile Kronik Obstruktif Akciger Hastalığı, az bilinen, az tanı konulan, kolayca başka akciğer hastalıkları ile karışabilecek bir akciğer hastalığıdır.

Hastalığın belirtileri sinsi bir biçimde erken yaşlarda başlamasına karşılık, doktora başvurular nefes darlığı öksürük ve balgamın belirginleştiği geç dönemde olur.

Ülkemizde her 5 kişiden birinin KOAH olduğu düşünülmektedir. Dünyada ise bu oran % 5-15 tir. Bu açıdan ülkemiz KOAH oranının yüksek olduğu ülkelerden biridir. Bu durum ülkemizde bir dönem erkeklerde % 50 olan sigara içme oranlarına bağlıdır. Öte yandan 2008'den beri olan sigara vergilerindeki artış ve sigara yasağı sayesinde bu oranlarda % 15' lik bir düşüş gerçekleşmiştir. Bu durumun KOAH görülme sıklığını gelecekte azaltması beklenebilir.

KOAH olmak için genetik olarak sigaranın kötü etkilerine duyarlı olmak gerekir. Ancak bu oran sigara içenlerin % 15–20 kadarıdır ki bu, küçümsenecek bir rakam değildir. Sigara dışında endüstride toza dumana maruz kalan işlerde çalışıyor olmak da ilave bir risk faktörüdür. Tüm bu risk faktörlerine bir de sosyal yönden yetersiz koşullarda yaşam, yoksulluk, sağlık hizmetlerinden yararlanamama gibi faktörlerin eklenmesi halinde KOAH olasılığı artar.

KOAH erişkin hastalığıdır. Ama bilinenin aksine, sadece erkekler KOAH olmaz. Pasif olarak sigara dumanına maruz kalan kadınlar da KOAH olurlar. Ayrıca Anadolu'da kırsal kesimde odun sobası yakan ve bacasız ocaklarda ısınma, pişirme yapan bu sırada yoğun dumana maruz kalan kadınlarda ciddi risk altındadır.

Sigara içen 40 yaşın üzerindeki erişkinler sigara içiyor, öksürük ve balgam çıkarıyorsa, nefes darlığı yakınması varsa, mutlaka Göğüs Hastalıkları Hekimine başvurmalıdır. Unutmayın her sigara içen KOAH olmaz ancak, KOAH' lıların %90'ı sigara içenlerden oluşur.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır