26 Ocak 2015

Hava kirliliği yılda 7 milyon ölüme yol açıyor

Dünyada her yıl 7 milyon ölüm, iç ve dış hava kirliliğine bağlı olarak gelişiyor. Ölen 8 kişiden birinin ölümüne yol açan hava kirliliği ne yazık ki ülkemizi de tehdit ediyor. Kış aylarında çok daha fazla olmak üzere tüm illerimizde hava kirliliği değerleri WHO'nun (Dünya Sağlık Teşkilatı) belirlediği değerlerin çok üzerinde. Ülkemizde yılın en az 35 gününde bu değerler aşılıyor.

İç ve dış ortam hava kirliliğine, özellikle çocukluk çağında maruz kalanlarda ileride astım gelişme riski çok daha yüksek. KOAH hastalığı olanlar, hava kirliliğine maruz kaldıklarında, sık atak geçiriyorlar ve hastalık daha hızlı ilerliyor. İç ortam hava kirliliği de yapılan araştırmalarda, KOAH gelişiminde sigarayla eşit düzeyde etkili saptanmış. Kirli havaya maruz kalanlarda akciğer kanseri gelişimi de 2.5 kat artıyor.

Türk Toraks Derneği dış ve iç ortam hava kirliliği konusunda insiyatif geliştirmek için 24 Ocak 2015 günü bir çalıştay düzenledi. Bu toplantıya Türk Toraks Derneği'nin bilimsel kurullarıyla birlikte, Greenpeace Türkiye Örgütü de katıldı ve olayın ülkemizdeki boyutunun tanımlanmasına katkıda bulundu.

TEMİZ HAVA SOLUMAK HAKTIR

TWITTER

© Türk Toraks Derneği. Tüm Hakları Saklıdır