Toraks Onkolojisinde Multidisipliner Yaklaşım

(19 - 20 Şubat 2006)

 

Akciğer Kanseri Epidemiyolojisi
İsmail Savaş
    Slayt Seti (1.2 MB)

 

Akciğer Kanserine Multidisipliner Yaklaşımda Dünya Nerede, Biz Neredeyiz?
Can Öztürk
    Slayt Seti (554.5 KB)

 

Torasik onkolojide görev dağılımı nasıl olmalıdır?
Erdem Göker
    Slayt Seti (163 KB)

 

Torasik onkolojide konsey ve kayıt sisteminin önemi, yapılanması
Tuncay Göksel
    Slayt Seti (3.3 MB)

 

Uluslararası araştırmaların multidisipliner yaklaşımı oturtmadaki ve standardı yükseltmedeki katkısı nedir?
Erdem Göker, Tuncay Göksel
    Slayt Seti (1.1 MB)

 

İnvaziv evrelemede, preoperatif değerlendirmede göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?
Ufuk Çağırıcı
    Slayt Seti (20.3 MB)

 

Eş zamanlı kemoradyoterapi, konformal radyoterapi ve brakiterapi
Serdar Özkök
    Slayt Seti (51 MB)

 

Akciğer kanseri tedavisinde radyolojik yanıt değerlendirme; klinisyen-radyolog işbirliği
Recep Savaş
    Slayt Seti (17.2 MB)

 

Psikolojik destek açısından konsultasyon liyazon sistemi
Hayriye Elbi
    Slayt Seti (359 KB)

 

Destek bakım multidisipliner bir iştir
Meltem Uyar
    Slayt Seti (1.4 MB)

 

Mezotelyoma tanı ve tedavisinin belirlenmesinde multidisipliner yaklaşım nasıl düzenlemelidir
Muzaffer Metintaş
    Slayt Seti (143.2 MB)

 

Tanı ve intraoperatif değerlendirmede; klinisyen-cerrah-patolog işbirliği
Ali Veral
    Slayt Seti (5.3 MB)

 

Tanı ve evreleme
Metin Görgüner
    Slayt Seti (152.5 KB)

 

Tedavi
Ufuk Yılmaz
    Slayt Seti (435 KB)