Türk Toraks Derneği Trakya Şubesi Mart Ayı Bilimsel Toplantısı Duyurumuz:"İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS’ın Rolü"

(18 Mart 2020)

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Trakya Şubesi Mart ayı toplantısı 18.03.2020 tarihinde gerçekleşecektir. Toplantının başlığı “İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında  VATS’ın Rolü” olarak belirlenmiş olup ayrıntısını duyurumuzda bulabilirsiniz.

Katılımlarınız onur verecektir.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Trakya Şubesi Yönetim Kurulu

Program

Oturum Başkanı:Dr. Ebru Çakır Edis

19:00:  Vaka Sunumları

19:30:  “İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında  Vats’ın Rolü”

Konuşmacı:Dr. Yekta Altemur Karamustafaoğlu

20:00: Tartışma

20:30: Yemek

Tarih: 18.03.2020

Yer: Edirne Rys Hotel