Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi Genel Kurulu

(21 Mart 2020)

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesinin Yönetim Kurulu seçimi 07.03.2020 tarihinde saat 13.00 te Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şebnem Hanioğlu Kargı Konferans Salonunda yapılacaktır. Eğer bu tarihte salt çoğunluk sağlanamaz ise toplantı aynı gündem ve program ile Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şebnem Hanioğlu Kargı Konferans Salonunda 21.03.2020 tarihinde saat 13.00’te gerçekleştirilecektir.

Tüm şube üyelerimizi  olağan genel kurul toplantısına davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

TTD Batı Karadeniz Şube Yönetim Kurulu 

BİLİMSEL TOPLANTI PROGRAMI :

11:00                          : Açılış

11:00 – 11:30           : Batı Karadeniz Bölgesinde Hava Kirliliği ve Öneriler (Dr Nilüfer AYKAÇ )

11:30 – 11:45           : Düzce ilindeki durum (Dr Pınar YILDIZ GÜLHAN)

11:45 – 12:00           : Zonguldak ilindeki durum (Dr Fatma ERBOY)

12.00 – 13.00           : Kahve arası ve İkram

13.00 -  14.00           : Olağan Genel Kurul Toplantısı

14.00                         : Kapanış      

 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ :

1.      Açılış 

2.      İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu 

3.      Genel kurul divan heyetinin seçilmesi  

4.      Faaliyet raporları ve gelir gider bilançosunun ibrazı 

5.      Yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi 

6.      Genel merkez genel delege kurullarının seçilmesi 

7.      Dilek ve temenniler 

8.      Kapanış

Yer: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şebnem Hanioğlu Kargı Salonu