Türk Toraks Derneği Marmara Şubesi Genel Kurulu

(17 Mart 2020)

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Marmara Şubesi Olağan Genel Kurulu 10 Mart 2020 Salı günü saat 13.30’da Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Toplantı Salonunda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 17.03.2020 Salı günü saat 18.00’da Bursa Tabip Odasında yapılacaktır. 

Marmara Şubesi Olağan Genel Kurul'una katılımınız önemle rica olunur.

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Marmara Şubesi Yönetim Kurulu

GÜNDEM  

1.     Yoklama ve Açılış

2.     İstiklal Marşı ve saygı duruşu

3.     Başkanlık Divanı Seçimi

4.     Faaliyet ve Mali raporların okunması ve ibrası

5.     Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası

6.     Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi

7.     Genel Kurul delegelerinin seçilmesi

8.     Dilek ve temenniler

9.     Kapanış