Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Genel Kurulu

(14 Mart 2020)

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi  Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2020 tarihinde  14.00-17 .00 saatleri arasında çoğunluklu olarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları toplantı salonunda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 14 Mart 2020 Cumartesi günü aynı mekânda 14.00-17.00 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu 

GÜNDEM

1.     Yoklama ve Açılış

2.     İstiklal Marşı ve saygı duruşu

3.     Başkanlık Divanı Seçimi

4.     Faaliyet ve Mali raporların okunması ve ibrası

5.     Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası

6.     Yeni Yönetim ve Denetim Kurularının seçilmesi

7.     Genel Kurul delegelerinin seçilmesi

8.     Dilek ve temenniler

9.     Kapanış