Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi Genel Kurulu

(27 Mart 2020)

 Değerli Orta Anadolu Şubesi Üyeleri,

Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi Olağan Genel Kurulu 20.03.2020 Cuma günü saat 15.00 de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Kat Başhekimlik A Salonunda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 27.03.2020 Cuma günü saat 15.00 de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Kat Başhekimlik A Salonunda yapılacaktır.

Orta Anadolu Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılımınız önemle rica olunur.

Toplantı aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1.     Yoklama ve Açılış

2.     İstiklal Marşı ve saygı duruşu

3.     Başkanlık Divanı Seçimi

4.     Faaliyet ve Mali raporların okunması ve ibrası

5.     Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası

6.     Yeni Yönetim ve Denetim Kurularının seçilmesi

7.     Genel Kurul delegelerinin seçilmesi

8.     Dilek ve temenniler

9.     Kapanış