Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi Genel Kurulu

(17 Mart 2020)

Değerli Kuzeydoğu Anadolu Şubesi Üyeleri,

Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi Olağan Genel Kurulu 02.03.2020 Pazartesi günü saat 16.00 da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Bloku Seminer Salonunda  yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 17.03.2020 Salı günü saat 16.00 da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Bloku Seminer Salonunda yapılacaktır.

Kuzeydoğu Anadolu Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılımınız önemle rica olunur.

Toplantı aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Şubesi Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1.     Yoklama ve Açılış

2.     İstiklal Marşı ve saygı duruşu

3.     Başkanlık Divanı Seçimi

4.     Faaliyet ve Mali raporların okunması ve ibrası

5.     Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası

6.     Yeni Yönetim ve Denetim Kurularının seçilmesi

7.     Genel Kurul delegelerinin seçilmesi

8.     Dilek ve temenniler

9.     Kapanış