Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şubesi Genel Kurulu

(20 Mart 2020)

 Değerli Batı Anadolu Şubesi Üyeleri,

Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şubesi Olağan Genel Kurulu 13.03.2020 Cuma günü saat 12.00 de Eskişehir ESOGU Tıp Fak Göğüs Hast ABD toplantı salonunda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20.03.2020 Cuma günü saat 12.00 de Eskişehir ESOGU Tıp Fak Göğüs Hast ABD toplantı salonunda yapılacaktır.

Batı Anadolu Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılımınız önemle rica olunur.

Toplantı aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1.     Yoklama ve Açılış

2.     İstiklal Marşı ve saygı duruşu

3.     Başkanlık Divanı Seçimi

4.     Faaliyet ve Mali raporların okunması ve ibrası

5.     Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası

6.     Yeni Yönetim ve Denetim Kurularının seçilmesi

7.     Genel Kurul delegelerinin seçilmesi

8.     Dilek ve temenniler

9.     Kapanış