Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi ile Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Ortak Kurs Duyurumuz:"Temel Noninvazif Mekanik Ventilasyon"

(4 Ocak 2020)

Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesinin Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu ile ortak düzenlediği “Temel Noninvazif Mekanik Ventilasyon” kursu 4 Ocak 2020 tarihinde Erzurum da gerçekleşecektir.

Kurs ile ilgili ayrıntıları duyurumuzda bulabilirsiniz.

Katılımlarınız onur verecektir.

Saygılarımızla

Türk Toraks Derneği Kuzeydoğu Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu

Yer: Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli (Ata otel) Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Yanı