Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi Ekim Ayı Toplantısı Duyurumuz:"Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon"

(17 Ekim 2019)

Değerli üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi Ekim ayı toplantısı 17 Ekim  tarihinde gerçekleşecektir. Toplantının başlığı “Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon” olarak belirlenmiş olup ayrıntısını duyurumuzda bulabilirsiniz.

Katılımlarınız onur verecektir.

Saygılarımızla

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu 

Program:  

18:00-18:15--  Açılış,  Toraks Konya Şube Başkanı- Doç.Dr. Şebnem Yosunkaya

18:15-18:35 -- Prof. Dr. M. Akif Düzenli, Kardiyolog gözü ile KTEPH; Ekokardiyografi ve Tanı

18:35- 18:55—Doç.Dr. Çağlar Uzun - Radyolog Gözüyle KTEPH

18:55-19:15— Prof. Dr. Zeynep Pınar Önen, Göğüs Hastalıkları gözü ile KTEPH; KTEPH’in tedavisi mümkün!

19:15- 19:35-- Dr.Öğr.Üy.Abdullah Tunçez - Olgu Sunumu 

19:35- 20:05—Multidisipliner Vaka Tartışması 

20:05- Akşam Yemeği 

Yer: Konya Dedeman Otel

Tarih: 17 Ekim 2019/ Saat:18-20 

Etkinlik 2019.STE.STEK14.620 STE kodu ile onaylanmıştır.