Türk Toraks Derneği XVII. Mesleki Gelişim Kursu Başvuruları Başladı

(12 - 15 Aralık 2019)

Değerli Üyelerimiz, 

XVII. Mesleki Gelişim Kursumuz, 12-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Antalya Maritim Pine Beach Otel'de yapılacaktır.

Tüm katılımcıların bilgi düzeyini artırmanın yanı sıra, sosyal bir ortamda daha eğlenceli bir kursu gerçekleştirmek için Mesleki Gelişim Kursumuzun başlamasını heyecanla bekliyoruz.

Kursumuz geçen sene uygulanan modül formatında ve sadece uzman hekimlerimizin katılacağı şekilde yapılmaya devam edecektir. Bu sene modül konularını belirlemek amacıyla yapılan anket sonuçlarına göre Mesleki Gelişim Kursunda karşılıklı bilgi paylaşımında bulunacağımız konu başlıklarımız;

Toraks BT

Patolojik akciğer grafisi

Temel solunum fonksiyon testleri

Temel Bronkoskopik İşlemler

Pulmoner tromboembolide yeni gelişmeler

Difüz parankimal akciğer hastalıklarına yaklaşım

Son gelişmeler eşliğinde KOAH

Son gelişmeler eşliğinde astım

Toplumda gelişen pnömoniler

Hastanede gelişen pnömoniler

Tüberküloz yeni tedavi rehberi

NIMV

Pulmoner nodüllü hastaya yaklaşım

Parapnömonik efüzyon ve ampiyem

Sık görülen pnömokonyozlar

Yaşamın son dönemi, boşuna tedavi ve ötanazi

Kötü haber verme

Şiddete eğilimli hasta ve/veya hasta yakınına yaklaşım

Malüliyet değerlendirme

Perioperatif değerlendirme ve göğüs hastalıkları konsültasyonu

Bu yıl Mesleki Gelişim Kursuna katılmak isteyen meslektaşlarımızın ekteki Mesleki Gelişim Kursu Başvuru Formunu 6 Eylül 2019 tarihine [email protected] adresine göndermiş olmaları gerekmektedir.

Bu sene Mesleki Gelişim Kursumuz için 40 meslektaşımıza Türk Toraks Derneği tarafından otel konaklaması ve kayıt için burs verilecektir. Ancak katılımcılarımızın ulaşımlarını kendilerinin sağlaması gerekecektir. Burs verilirken dikkat edilecek temel kriterlerimiz; son üç yıl içerisinde mesleki gelişim kursu için burs almamış olmak, son iki yıl içerisinde mesleki gelişim kursuna katılmamış olmak. Bunun yanında bursların şubelere göre dağılımı yapılırken şubelerin uzman üye sayıları da dikkate alınacaktır. Talebin, burs kontenjanını aşması halinde aynı koşulları taşıyan uzman üyelerimiz arasında başvuru tarihleri dikkate alınacaktır.Mesleki Gelişim kursuna 40 burslu katılımcıya ek olarak kendi olanakları ile gelebilecek ek 20 katılımcı da kabul edilecektir.

Birlikte keyifli ve verimli bir Mesleki Gelişim Kursu daha gerçekleştirmeyi diliyor, en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Türk Toraks Derneği Okulu

Başvuru formu için tıklayınız.

Fiyat Bilgisi İçin Tıklayınız.