TTD İstanbul Şubesi İntertisyel Akciğer Hastalıkları Kursu

(18 Mayıs 2019)
Değerli Üyelerimiz, 

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ve Klinik Sorunlar Çalışma Grubu ortak etkinliği olarak 18 Mayıs 2019 tarihinde, 09:00-13:00 saatleri arasında Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’ de ''İntertisyel Akciğer Hastalıkları '' konulu kurs düzenlenecektir.

Kursa katılım ücretsizdir. Program aşağıdadır.

Kursumuza katılımınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

TTD İstanbul Şube Yönetim Kurulu


İNTERTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI KURSU

9:00-9:20 İntertisyel akciğer hastalıkları: epidemiyoloji, tanı ve ayırıcı tanısı

Dr. Benan Müsellim

9:20-09:45 Radyolog gözüyle intertisyel akciğer hastalıklarında tanısal ipuçları

Dr. Ali Arslan Demir

09:45-10:00 Kahve arası 

10:00-11.20 İdiyopatik pulmoner fibrozis tanısındaki gelişmeler

Dr. Züleyha Bingöl

10:20-10:40 İdiyopatik pulmoner fibrozis tedavisindeki gelişmeler

Dr. Gülfer Okumuş

10:40-11:00 Hipersensitivite pnömonisi tanı ve tedavisindeki gelişmeler

Dr. Oğuz Uzun

11:00-11:15 Kahve arası

11:15-11:35 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı intertisyel akciğer hastalığı

Dr. Özlem Özdemir Kumbasar

11:35-12:00 Multidisipliner konsey 

(olgu sunumları)

 

12:00-13:00 Yemek