Türk Toraks Derneği Orta Karadeniz Şubesi ve Tüberküloz Çalışma Grubu ve Samsun il Sağlık Müdürlüğü Tüberküloz Bilgi Güncelleme Toplantısı

(2 Kasım 2018)

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Orta Karadeniz Şubesi ve Tüberküloz Çalışma Grubu ve Samsun il Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile 02.11.2018 tarihinde 'Tüberküloz Bilgi Güncelleme Toplantısı gerçekleştirilecektir.Toplantının ayrıntılı bilgileri ekte sunulan afişta bulunmaktadır.
Toplantımıza katılımlarınız bizi onurlandıracaktır.

Saygılarımızla.
Türk Toraks Derneği Orta Karadeniz Şube Yönetim Kurulu


Orta Karadeniz Şubesi ve Tüberküloz Çalışma Grubu
tarafından düzenlenen
Tüberküloz Bilgi Güncelleme’ toplantısını onurlandırmanızı dileriz.
Tarih: 02.11.2018
Yer: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Ayyıldız (Fuaye alanı)Toplantı Salonu

Program:
16:00-16.30
Hastane ve hizmet ettiği bölgenin tüberküloz sorunları ve Açılış Konuşması
Dr. Ahmet Başoğlu
Orta Kardeniz Şube Başkanı

16:30-17:00
Tüberküloz tanı ve tedavi rehberine gore tüberkülozlu olgu yönetimi
Dr.Aylin Babalık (SüreyyapaşaHastanesi, İstanbul)

17:00-17:30
Tüberküloz tanı ve tedavi rehberine göre dirençli tüberküloz hastasının yönetimi  
Dr.Şeref Özkara (Ankara Göğüs Hast, Ankara)


17:30-18:00
Tüberküloz tanı ve tedavi rehberine gore temaslı muayenesi ve koruyucu tedavi
Dr.Tülay Keskin (Bursa il koordinatörü)
            
18:00-18:30
İnteraktif vaka sunumu
Dr.Oğuz Uzun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD