Türk Toraks Derneği Akdeniz Şubesi Duyurumuz:" Tüberküloz Tanı ve Tedavisinde Yenilikler "

(17 Kasım 2018)

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Akdeniz Şubesi Kasım ayı toplantısı 17 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşecektir. Toplantının başlığı "Tüberküloz Tanı ve Tedavisinde Yenilikler"  olarak belirlenmiş olup ayrıntısını duyurumuzda bulabilirsiniz.

Katılımlarınız onur verecektir.

Saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu

Program: 

st 08.45-09.00:  Açılış 

09.00-09.45:  Tuberkuloz tanısında yeni molekuler testler

                      Latent Tuberkuloz tanısı                         

                      Dr.Kaya Köksalan 

09.45-10.30:  Hasatlık mı enfeksiyon mu?

                      Latent Tuberkuloz tedavisi                         

                      Dr. Tülay Bulut

 10.30-10.45:  ARA 

10.45-11.30:  Yeni tuberkuloz tenı ve tedavi rehberine göre tuberkuloz olgu yönetimi                         

                      Dr.Aylin Babalık 

11.30-12.15:  Yeni tuberkuloz tenı ve tedavi rehberine göre dirençli tuberkuloz olgu yönetimi                        

                      Dr. Şeref Özkara 

12.15-12.45: Tartışma 

12.45:  Kapanış-Yemek