Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi Eylül Ayı Toplantısı

(27 Eylül 2018)

 Sayın Üyemiz,

Türk Toraks Derneği İç Anadolu Şubesi Eylül ayı toplantısı 27.09.2018 tarihinde yapılacaktır. Toplantı konularımız ''Romatolojik serolojik testler ve laboratuvar sonuçlarını yorumlama'' ile ''Idiyopatik pulmoner fibrozisde radyolojik bulgular'' olacaktır.                                                          

TTD İç Anadolu Şubesi Yönetim Kurulu

Program

Konu:    

1-ROMATOLOJİK SEROLOJİK TESTLER VE LABORATUVAR SONUÇLARINI YORUMLAMA

Konuşmacı: Prof. Dr. Recep Tunç

2-IDIYOPATİK  PULMONER FİBROZİSDE RADYOLOJİK BULGULAR

Konuşmacı: Prof. Dr. Kemal Ödev 

Tarih/Saat : 27.09.2018-Perşembe/18.00

Yer:    Novotel/KONYA 

Etkinlik 2018.STE.STEK14.506 STE kodu ile onaylanmıştır.