Teorikten Pratiğe EBUS Kursu

(6 Ekim 2018)

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BATI KARADENİZ ŞUBESİ
EBUS KURSU; Teorikten Pratiğe

6 Ekim 2018 Cumartesi
Turan Otel-Düzce
10.00-14:00

Kurs Başkanı:
Prof.Dr. Öner Abidin BALBAY

Konuşmacılar:

Teorik:

10.00-10.10: Açılış

10.10-10.30 : Mediastinal Anatomi ve Lenf Bezi Haritası Dr. Önder Öztürk

10.30-10.50: EBUS’ da Anestezi Nasıl Uygulanmalıdır ? Dr. Gülbin Sezen

10.50-11.50 : EBUS (Konveks prop) Örneklerle Uygulama Dr. Ömer Özbudak

Pratik: 12.30-14.00;

Pratik1; Simulasyon cihazı eşliğinde EBUS Uygulamasının Yapılması: Dr. Önder Öztürk

Pratik2; Simulasyon cihazı eşliğinde EBUS Uygulamasının Yapılması: Dr. Ömer Özbudak

Organizasyon-İletişim:
Prof. Dr. Öner Balbay
E maili:[email protected] Dr.Öğr.Ü. Pınar Yıldız Gülhan
E maili: [email protected]