İzmir Şube Nisan Ayı Bilimsel Program

(24 Nisan 2018)

 Değerli Meslektaşlarımız,

TTD İzmir şubesi Nisan ayı toplantısı 24.4.2018 de saat: 18:00-20:00 arası Alsancak Hilton Otel’de yapılacaktır.

Toplantı konusu Olgularla Pulmoner Vasküler Hastalıklar olup sizleri de aramızda görmekten mutluluk  duyacağız.

Oturum Başkanları: Dr Münevver Erdinç, Dr Enver Yalnız

Olgu 1: Dr Selin Çakmakçı; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Olgu 2: Dr Merve Keskin; SBÜ  Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

Olgu 3: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi