Akciğer Nakli Çalıştayı

(25 - 26 Şubat 2017)

Türk Toraks Derneği'nin Değerli Üyeleri, 

Akciğer Nakli Çalıştayı-III, 25-26 Şubat 2017 'de Ankara'da yapılacaktır. Toplantının programı ektedir. Üyelerimizi çalıştaya bekliyoruz.

Saygılarımızla.

TTD MYK 

Programa ulaşmak için tıklayınız...