Toraks Derneği 2. Kış Okulu

(22 - 26 Ocak 2003)

 

Astım tedavisinde yeni gelişmeler
Dr. Haluk Türktaş
  Pdf (226.7 KB) Slayt Seti (29 MB)

 

KOAH tedavisinde yeni yaklaşımlar
Dr. Ali Kocabaş
  Pdf (207.7 KB) Slayt Seti (2.7 MB)

 

Akciğer kanseri tedavisinde yeni yaklaşımlar
Dr. İsmail Savaş
  Pdf (229.5 KB) Slayt Seti (870.5 KB)

 

Akciğer Tüberkülozu Tedavisinde Yeni Gelişmeler
Dr. Hayati Bilgiç
  Pdf (289.1 KB) Slayt Seti (1.2 MB)

 

Pnömonilerde Yenilikler
Dr. Eyüp Sabri Uçan
  Pdf (318.8 KB) Slayt Seti (641.5 KB)

 

Pulmoner Trombo Emboli Tanı ve Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
Dr. Altay Şahin
  Pdf (198.1 KB) Slayt Seti (133 KB)

 

Kardiyak ve Non Kardiyak Akciğer Ödeminde Tedavi
Dr. Gül Gürsel
  Pdf (218.6 KB) Slayt Seti (788 KB)

 

Plevra Hastalıklarında Etyolojik Yaklaşım
Dr. Sadık Ardıç
  Pdf (212.1 KB) Slayt Seti (6.9 MB)

 

Plevra Hastalıklarında Tanısal Yaklaşımlar
Dr. Toros Selçuk
  Pdf (139 KB) Slayt Seti (3.9 MB)

 

İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Tanım ve Tanısal Yaklaşım
Dr. Levent Tabak
  Pdf (384.8 KB) Slayt Seti (671 KB)

 

İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Tedavi Yaklaşımları
Dr. Oya Kayacan
  Pdf (246.7 KB) Slayt Seti (219.5 KB)

 

Uyku apne sendromu tanısı (Tanımı, fızyopatolojisi, klinik, tanı yöntemleri, sonuçlan)
Dr. Hikmet Fırat
  Pdf (176.8 KB) Slayt Seti (2.2 MB)

 

Uyku apne sendromu tedavisi (Genel önlemler, medikal, ağıziçi araç,cerrahi, CPAP tedavileri)
Dr. Oğuz Köktürk
  Pdf (218.9 KB) Slayt Seti (135 KB)

 

Mesleki Akciğer Hastalıklarının Klinik Değerlendirilmesi
Dr. Arif Çımrın
  Pdf (244.2 KB)  

 

Mesleki Akciğer Hastalıklarda prognoz, tedavi, izlem
Dr. İbrahim Akkurt
  Pdf (221.8 KB) Slayt Seti (346.5 KB)

 

Solunum Fonksiyon Testleri
Dr. Nurhayat Yıldırım
  Pdf (137.8 KB)  

 

Arter Kan Gazları
Dr. Sema Umut
    Slayt Seti (202.5 KB)

priligy

Trusted priligy tablets. Here you can easly order priligy cheap.Here he could easly order cheap priligy.

priligy

Trusted priligy tablets. Here you can easly order priligy cheap.Here he could easly order cheap priligy.