Toraks Derneği 4. Kış Okulu

(4 - 8 Ocak 2005)

Konvansiyonel Akciğer Radyolojisi
Macit Arıyürek
  Pdf Slayt Seti

 

Girişimsel Tanı Yöntemleri
Füsun Öner Eyüboğlu
  Pdf Slayt Seti

 

Akciğer Fonksiyon Testleri
Nurhayat YILDIRIM
  Pdf Slayt Seti

 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (*)
Ali Kocabaş
  Pdf Slayt Seti

 

Plevra Hastalıklarında Etyolojik Yaklaşım
Sadık ARDIÇ
  Pdf Slayt Seti

 

Preoperatif Hasta Değerlendirimi Ve Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu
Orhan Arseven
  Pdf Slayt Seti

 

Tüberküloz
Şeref Özkara
  Pdf Slayt Seti

 

Astım
Haluk Türktaş
  Pdf Slayt Seti

 

Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu (UAS)
Çağlar Çuhadaroğlu
    Slayt Seti

 

Mesleksel Akciğer Hastalıkları
Fatma Fişekçi Evyapan
  Pdf Slayt Seti

 

Göğüs Hastalıklarında Aciller; Acil Servise Dispne İle Başvuran Hastaya Yaklaşım
Özgür KARCIOGLU
  Pdf Slayt Seti

 

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
Özlem Özdemir Kumbasar
  Pdf Slayt Seti

 

Nadir Görülen Akciğer Hastalıkları
Arif H. Çımrın
  Pdf Slayt Seti

 

Akciğer Kanseri
Tuncay Göksel
  Pdf Slayt Seti

 

Sistemik Hastalıklarda Akciğer
Levent Tabak
  Pdf Slayt Seti

 

Tütüne Bağlı Hastalıklar ve Tütünün Kontrolü
Celal Karlıkaya
     

 

Akciğer Embolisi
Gül Öngen
  Pdf Slayt Seti

 

Pnömoniler
Oğuz Kılınç
  Pdf Slayt Seti

 

Solunum Yetmezliği (Sy) Tanı Ve Tedavisi
Gül Gürsel
  Pdf Slayt Seti