TTD İstanbul Şube Daveti

(2 Mart 2016)

TTD İstanbul Şubesi 2 Mart 2016 tarihinde Uyku Ç.G Başkanı Dr. Hikmet Fırat' ı "Uykuda solunum bozukluklarında

Polisomnografi dışı tanı yöntemleri" sunumunu yapmak üzere davet etti. Katılım ve konuya ilgi oldukça iyiydi.