Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi

(6 - 10 Nisan 2016)

Kongre web sitesine ulaşmak için tıklayınız: https://kongre2016.toraks.org.tr/

Kongre Bildiri Kitabı'na ulaşmak için tıklayınız: https://kongre2016.toraks.org.tr/bildiri-kitabi/

Açılış Ödülleri

Kapanış Ödülleri