Toraks Derneği 5. Kış Okulu

(24 - 28 Ocak 2006)

 

Akciğer Radyolojisi - Konvansiyonel
Macit Arıyürek
  Pdf (115.3 KB)  

 

Akciğer Radyolojisi - BT ve MRI
Ragıp Özkan
  Pdf (133.6 KB) Slayt Seti (5.2 MB)

 

Girişimsel Tanı Yönetemleri
Adnan Yılmaz
  Pdf (144.3 KB) Slayt Seti (1.9 MB)

 

Solunum Fonksiyon Testleri
Esen Kıyan
  Pdf (1.2 MB) Slayt Seti (6.1 MB)

 

Preoperatif Hasta Değerlendirimi ve Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu
Müzeyyen Erk
  Pdf (175.9 KB) Slayt Seti (16.4 MB)

 

Pnömoniler
Füsun Alataş
  Pdf (475.7 KB) Slayt Seti (490.5 KB)

 

Tüberküloz
Zeynep Özlen Tümer
  Pdf (187 KB) Slayt Seti (23.9 MB)

 

Akciğer Kanserleri
Tuncay Göksel - İsmail Savaş
  Pdf (118.4 KB) Slayt Seti (10.1 MB)

 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Sinan Erginel
  Pdf (685.5 KB) Slayt Seti (15.3 MB)

 

Uykuya Bağlı Solunum Hastalıkları
Oğuz Köktürk
  Pdf (253.7 KB)  

 

Mesleki Akciğer Hastalıkları
Fatma Fişekçi
  Pdf (339.9 KB) Slayt Seti (10 MB)

 

Göğüs Hastalıklarında Aciller
Eyüp Sabri Uçan
  Pdf (122.1 KB) Slayt Seti (20.7 MB)

 

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
Oya Kayacan
  Pdf (174.9 KB) Slayt Seti (3.5 MB)

 

Nadir Görülen Akciğer Hastalıkları
Sibel Atış
  Pdf (136.3 KB) Slayt Seti (2.3 MB)

 

Sistemik Hastalıklarda Akciğer
Zeki Yıldırım
  Pdf (126.6 KB) Slayt Seti (2.5 MB)

 

Venöz Tromboemboli
Numan Ekin
  Pdf (359.6 KB) Slayt Seti (1.4 MB)

 

Plevra Hastalıklarına Yaklaşım
Öner Dikensoy
  Pdf (133.7 KB) Slayt Seti (5.2 MB)

 

Solunum Yetmezliği
Akın Kaya
  Pdf (452.2 KB) Slayt Seti (10.9 MB)

 

Tütün Kontrolü
Osman Örsel
  Pdf (204.1 KB) Slayt Seti (9.5 MB)