Editör Gözüyle Makale Değerlendirme Kursu

(31 Ocak 2015)

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği İstanbul Şube, Türk Toraks Derneği Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu, KLİMİK Derneği ve Koç Üniversitesi Hastanesi işbirliği ile 31 Ocak 2015 Cumartesi günü Amerikan Hastanesi A Toplantı Salonunda ''Editör Gözüyle Makale Değerlendirme Kursu'' 100 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Kursumuzda Türk Toraks Dergisi ve KLİMİK dergisi editörleri ve istatistik danışmanları konuşmacı olarak yer aldılar.

Emeği geçen tüm hocalarımıza ve katılımcılara teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

TTD İstanbul Şubesi