Türk Toraks Derneği Trabzon Şubesi Ve Tıp Fakültesi Gögüs Hastalıkları Anabilim Dalınca 2007-2008 Eğitim Yılında Düzenlenecek Toplantılar

(30 Ekim 2007)

 

1.Programın Adı: Pediatrik Göğüs Hastalıkları Sempozyumu
Tarih: 24.11.2007 Saat: 10.00-16.30 Yer: Zorlu Grand Otel Trabzon.
Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:
10.00-10.30 Kayıt ve Açılış (Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ)
I. Oturum
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fazıl Orhan
10.30-11.15 Çocukluk çağı alt solunum yolu infeksiyonları (Prof. Dr. Emine Kocabaş)                                                                              
11.15-12.00 Çocukluk çağı tüberkülozu (Prof. Dr. Nural Kiper)                                                                     
12.00-13.00 Öğle yemeği
II. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Baki
13.00-13.45 Hırıltılı çocuğa yaklaşım (Doç. Dr. Fazilet Karakoç)           
13.45-14.15 Allerjik rinit ve astımla ilişkisi (Doç. Dr. Fazıl Orhan)                                                                                   
14.15-14.45 Kahve arası
III. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nural Kiper
14.45-15.15 Solunum fonksiyon testleri ve yorumlanması (Prof. Dr. Ali Baki)                                                                                   
15.15-16.00 Çocukluk çağı astımı - Tanı ve tedavi (Doç. Dr. Bülent Karadağ)                                                                                   
16.00-16.30 Tartışma
Düzenleyen: Türk Toraks Derneği (TTD) Trabzon Şubesi ve TTD Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu
STEK Onay No: 2007 STEK 08.01
STEK Onay Tarihi: 30 Ekim 2007
 
 
2.
Programın Adı: Klinik Olgu Tartışmaları - 68. Program (2007 Yılı - 8. Program)
Tarih: 07.12.2007 Saat: 19.00 Yer: Zorlu Grand Otel Trabzon.
Konuşmacılar: Olgusunu sunmak isteyen tüm katılımcılar
Düzenleyen: KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Toraks Derneği Trabzon Şubesi
Moderatör: Prof. Dr. Tevfik Özlü
 
3.
Programın Adı: Klinik Olgu Tartışmaları - 69. Program (2008 Yılı - 1. Program)
Tarih:.04.01.2008 Saat: 19.00 Yer: Zorlu Grand Otel Trabzon.
Konuşmacılar: Olgusunu sunmak isteyen tüm katılımcılar
Düzenleyen: KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Toraks Derneği Trabzon Şubesi
Moderatör: Prof. Dr. Tevfik Özlü
 
4.
Programın Adı: Klinik Olgu Tartışmaları - 70. Program (2008 Yılı - 2. Program)
Tarih: 08.02.2008 Saat: 19.00 Yer: Zorlu Grand Otel Trabzon.
Konuşmacılar: Olgusunu sunmak isteyen tüm katılımcılar
Düzenleyen: KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Toraks Derneği Trabzon Şubesi
Moderatör: Prof. Dr. Tevfik Özlü
 
5.
Programın Adı: Klinik Olgu Tartışmaları - 71. Program (2008 Yılı - 3. Program)
Tarih: 07.03.2008 Saat: 19.00 Yer: Zorlu Grand Otel Trabzon.
Konuşmacılar: Olgusunu sunmak isteyen tüm katılımcılar
Düzenleyen: KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Toraks Derneği Trabzon Şubesi
Moderatör: Prof. Dr. Tevfik Özlü
 
6.
Programın Adı: Klinik Olgu Tartışmaları - 72. Program (2008 Yılı - 4. Program)
Tarih: 04.04.2008 Saat: 19.00 Yer: Zorlu Grand Otel Trabzon.
Konuşmacılar: Olgusunu sunmak isteyen tüm katılımcılar
Düzenleyen: KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Toraks Derneği Trabzon Şubesi
Moderatör: Prof. Dr. Tevfik Özlü
 
7.
Programın Adı: Klinik Olgu Tartışmaları - 73. Program (2008 Yılı - 5. Program)
Tarih: 02.05.2008 Saat: 19.00 Yer: Zorlu Grand Otel Trabzon.
Konuşmacılar: Olgusunu sunmak isteyen tüm katılımcılar
Düzenleyen: KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Toraks Derneği Trabzon Şubesi
Moderatör: Prof. Dr. Tevfik Özlü
 
8.
Programın Adı: Klinik Olgu Tartışmaları - 74. Program (2008 Yılı - 6. Program)
Tarih: 06.06.2008 Saat: 19.00 Yer: Zorlu Grand Otel Trabzon.
Konuşmacılar: Olgusunu sunmak isteyen tüm katılımcılar
Düzenleyen: KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Toraks Derneği Trabzon Şubesi
Moderatör: Prof. Dr. Tevfik Özlü
 
9.
Programın Adı: Klinik Olgu Tartışmaları - 75. Program (2008 Yılı - 7. Program)
Tarih: 07.11.2008 Saat: 19.00 Yer: Zorlu Grand Otel Trabzon.
Konuşmacılar: Olgusunu sunmak isteyen tüm katılımcılar
Düzenleyen: KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Toraks Derneği Trabzon Şubesi
Moderatör: Prof. Dr. Tevfik Özlü
 
10.
Programın Adı: Klinik Olgu Tartışmaları - 76. Program (2008 Yılı - 8. Program)
Tarih: 05.12.2008 Saat: 19.00 Yer: Zorlu Grand Otel Trabzon.
Konuşmacılar: Olgusunu sunmak isteyen tüm katılımcılar
Düzenleyen: KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Toraks Derneği Trabzon Şubesi
Moderatör: Prof. Dr. Tevfik Özlü