Aralık Ayı Tevfik Sağlam Toplantısı

(3 Aralık 2014)

Sayın Meslektaşlarımız;

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Aralık Ayı Tevfik Sağlam Toplantısı  03 Aralık 2014 tarihinde Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de 100 üyemizin katılımı ile  gerçekleşti.  Serbest Kürsü de Dr. Buket Çalışkaner Öztürk ve Dr. Gül Öngen tarafından Olgu eşliğinde pulmoner emboli sunumu yapıldı. Sonrasında İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Nereden? Nereye? konusunu

Dr. Gül Dabak anlattı. Dr. Peri Arbak' ın oturum Başkanlığı ile Panele geçildi Hipersensivite Pnömonileri konusunu 

Dr. Oğuz Uzun ve Hasta Bina Sendromu konusunu Dr. Hilal Altınöz anlatıp akşam yemeği ile toplantı sonlandırıldı. Toplantımıza katkıda bulunan tüm hocalarımıza ve toplantıya katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.
Resimlerimiz aşağıdadır.

Toplantının video kaydı ,İstanbul Şubemizin internet sayfasında videolar sekmesi altında en kısa zamanda yer alacaktır.

TTD İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU


Serbest Kürsü : Olgu SunumuDr. Buket Çalışkaner Öztürk

İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Nereden? Nereye?Dr. Gül Dabak

Yeni Doğan YBÜ Hemşiresinin ÖyküsüDr. Peri Arbak

Hipersensivite PnömonileriDr. Oğuz Uzun

Hasta Bina SendromuDr. Hilal Altınöz