2014 Yılı Toplantıları

(27 Eylül 2014)

 Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin Soma'ya yönelik çalışmaları kapsamında  Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları çalışma grubumuzun madenlerde akut inhalasyon hasarı yaratan kazalardan korunmak ve oluşan sağlık sorunlarını tanımlamak üzere hazırladığı eğitim programı dizisinin ilki  27 Eylül 2014 tarihinde Manisa Anemon Otel’inde gerçekleştirildi.İzmir Şubemiz ve  Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubumuzun ortak  etkinliği olan  “Soma'dan Ne Öğrendik" toplantısına  göğüs hastalıkları uzmanları, işyeri hekimleri, aile hekimleri, hemşireler, çevre sağlığı teknisyenleri, işçi sağlığı ve güvenliği uzmanları, maden mühendisleri gibi farklı meslek gruplarından oluşan 40 kişi katıldı.

Eğitim programının amaçları;

-  Madenlerde işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gereken önlemleri,

-  Akut inhalasyon hasarlarının oluşma şeklini ve tedavi yöntemlerini,

-  Madenlerde işyeri hekimlerinin işçilerin sağlığını korumak adına sorumluluklarını,

-   Respiratör seçimi ve kullanımının özelliklerini,

-   Hiperbarik oksijen tedavisinin önemini tartışmaktı.

Toplam 3 saat süren eğitim çalışması katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi ve olması gerekenlerle gerçeklik arasındaki uzaklık tartışmaya sunuldu.

Çalışma grubumuzun  eğitim programı dizisi kömür madenlerinin varlığı nedneiyle   Zonguldak, Muğla/Yatağan, Kahramanmaraş/Elbistan, Çanakkale/Çan ve Kütahya’da devam edecektir. 

Bu önemli etkinliğe emek veren ve çok başarılı  bir ortak çalışma örneği gösteren İzmir  Şube Başkanımız  Dr. Can Sevinç ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimize, Çalışma Grubu Başkanımız Dr. Peri Arbak ve Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyelerimize, Dr. Ayşın Şakar Coşkun ve Celal Bayar Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Öğretim üyesi arkadaşlarımıza, Manisa Tabip Odasına ve Halk Sağlığı Şube müdürlüğüne ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Anemon Otellerine koşulsuz destekleri için içtenlikle teşekkür ederiz. 

Sevgi ve saygılarımıza,

Türk Toraks Derneği