KÖMÜR İŞÇİSİ PNÖMOKONYOZUNDA MALULİYET SORUNLARI ÇALIŞTAYI

(6 Haziran 2009)

Pnömokonyozda  günümüzde kullanılan maluliyet değerlendirmeleri.

Prof Dr İbrahim Akkurt

Özel sektörde maluliyet sorunları

Doç Dr Metin Akgün

Halen kullanılan maluliyet kriterlerinde yaşanan sorunlar

Doç Dr Cebrail Şimşek

Maluliyet değerlendirmelerine işveren tarafından bakış.

TTK Genel Müdürü Rıfat DAĞDELEN

Maluliyet değerlendirmelerine işçiler tarafından bakış

Maden iş sendikası başkanı

Maluliyet değerlendirmesinde meslek hastanelerinin rolü:

Dr Abdülkadir Erbağcı Dr Metin Çelikiz

Maluliyet değerlendirmesinde üniveriste  hastanelerinin rolü

Dr Levent Kart Dr Remzi Altın Dr Peri Arbak

Sonuç bildirgesi.

Prof Dr İbrahim Akkurt

Doç Dr Cebrail Şimşek

Rıfat DAĞDELEN