DÜNYADA VE TÜRKİYEDE TÜBERKÜLOZ KONTROLÜ

(21 - 22 Mart 2009)

Oturum Başkanı:  Doç DR. Haluk Çalışır

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE TÜBERKÜLOZ KONTROLÜ

Doç. Dr. Öner BALBAY Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE TÜBERKÜLOZ

Yrd. Doç. Dr. Osman ELBEK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

YOKSULLUK VE TÜBERKÜLOZ

Doç. Dr. Vedat IŞIKHAN Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü

TÜBERKÜLOZ KURSU

Patogenez

Klinik

Tanı

Kategoriler

Tedavi

Yan etkiler

Bulaşma

PPD

Latent Tüberküloz (Tanı ve Tedavi)