2005- 2006 AYLIK TOPLANTI PROGRAMI

(11 Kasım - 26 Mayıs 2005)

TARİH

KONU

KONUŞMACILAR

TOPLANTI YERİ

11 Kasım 2005

Konu:Diffüz Parankimal Hastalıklar

1. ve 2. Basamakta tanı ve tedavi

DoçDr.F.Sema OYMAK

Kayseri

02 Aralık 2005

Soliter Pulmoner Nodüller

Alt Başlıklar: Soliter Pulmoner Nodüllere CerrahiYaklaşım ve Klinik Deneyimler

Yrd.Doç.Dr. Ekber Şahin

Sivas

30 Aralık 2005

Toraks Radyolojisi

Alt Başlıklar:

1-Konvansiyonel tanı yöntemleri

2-Yeni Tanı Yöntemleri 3-İnvaziv tanı yöntemleri

Prof.Dr.Mustafa GÜLEÇ

Kayseri

27 Ocak 2006

Plevra Hastalıkları

1-Klinik

Sunum:Prof.Dr.Mustafa ÖZESMİ

2-İnvaziv ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri

Sunum:Doç.Dr.Mehmet BİLGİN

3-Tedavi

Sunum:Prof.Dr.Mustafa ÖZESMİ

Kayseri

24 Şubat 2006

Trombofili

-Tanım

Sunum:(hematolojiden bir hoca)

2-Klinik Yansımalar

Sunum:Prof.Dr.İnci GÜLMEZ

Kayseri

24 Mart 2006

Tüberküloz

Alt Başlık: Tüberküloz ve Sanat

Sunum: Yrd.Doç.Dr. Sefa Levent ÖZŞAHİN

Sivas

28 Nisan 2006

Göğüs Hastalıklarında Yoğun Bakım

Alt Başlık:Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Sunum:Uzm.Dr.Hakan Büyükoğlan

Kayseri

26 Mayıs 2006

Alerjik Hastalıklara Yaklaşım

Alt Başlık: Alerjik Hastalıklara Güncel Yaklaşım

Sunum: Doç.Dr. Öznur ABADOĞLU