AYLIK BİLİMSEL TOPLANTILAR

(27 Mart - 23 Ekim 2008)
27 Mart 2008 Gazi Ünv. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. + Başkent Ünv. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.
Konuk Konuşmacı: Prof. Dr. Gül Öngen
28 Mayıs 2008

GATA Göğüs Hastalıkları A.D.+Ankara Ünv Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D            
Konuk Konuşmacı: Prof. Dr. Elif Dağlı

23 Ekim 2008

SB Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğit&Araş Hast. Göğüs Hast. Kliniği + Başkent Ünv. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.                                                                          
Konuk Konuşmacı: Prof. Dr. Abdullah Sayıner