2005- 2006 AYLIK TOPLANTI PROGRAMI

(4 Ocak - 22 Aralık 2006)
Tarih Toplantı Adı Konuşmacı
4 Ocak 2006 TB çalışma sonuçları (Mor salon, 6.kat) Prof. Dr. Olcay Yeğin
11 Şubat 2006 Astım atağında tedavi (Isparta) Prof. Dr. Ahmet Akkaya
17 Mart 2006 TB proflaksisi ve özel durumlarda TB tedavisi Doç. Dr. Şeref Özkara
14 Nisan 2006 NSLC'de neoadjuvan kemoterapi Doç. Dr. Hakan Bozcuk
3 Mayıs 2006 Dünya astım günü - halka yönelik konferans Prof. Dr. Tülay Özdemir
12 Mayıs 2006 Endobronşiyal lezyonlar Doç. Dr. Gökhan Arslan
31 Mayıs 2006 Sigara bırakma günü - halka yönelik konferans Y. Doç. Dr. Ömer Özbudak
2 Haziran 2006 Toplum kökenli pnömonide tanı ve tedavi Doç. Dr. Münire Gökırmak
13 Ekim 2006 Akciğer tüberkülozunda cerrahi tedavinin yeri Doç. Dr. Alpay Sarper
15 Kasım 2006 Dünya KOAH günü - pratisyen hekimlere yönelik konferans Doç. Dr. Candan Öğüş
17 Kasım 2006 Lokal-ileri evre akciğer kanserinde cerrahi tedavi Doç. Dr. Alpay Sarper
22 Aralık 2006 Olgu sunumu