TÜRK TORAKS DERNEĞİ AKDENİZ ŞUBESİ 2009 YILI ETKİNLİKLERİ

(13 Şubat - 18 Aralık 2009)
13 Şubat 2009: Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu “Küresel iklim değişikliği
13 Mart 2009: Prof. Dr İnci Gülmez   “KOAH’ta mortalite belirteçleri
8 Mayıs 2009: Prof. Dr. Pınar Çelik  “Akciğer kanserinde yeni evreleme
16 Ekim 2009: Prof. Dr. Ahmet Akkaya “OSA tedavisi
18 Aralık 2009: Doç.Dr. Münire Gökırmak “Solunum yetmezliği