TÜRK TORAKS DERNEĞİ AKDENİZ ŞUBESİ 2010YILI ETKİNLİKLERİ

(26 Şubat - 10 Aralık 2010)
 
 

26 Şubat 2010 Klinikopatoloji Toplantısı:
Prof. Dr.Gülay Özbilim "İntertisyel akciğer hastalıklarına histopatolojik yaklaşım
Yrd Doc Dr Önder Öztürk " İntertisyel akciğer hastalıklarına klinik yaklaşım"
Doç Dr Sema Bircan " Mezotelyoma sınıflaması,patoloji rapor formatı ve prognostik parametreler" Prof Dr Alpay Sarper " Mezotelyoma klinik yaklaşım"
 
19 Mart 2010 Pulmoner arteriyal hipertansiyon hastasının değerlendirilmesi: Ayırıcı tanı, tanı yöntemleri ve tedavi. Olgu sunumları ile PAH:
Konuşmacı: Prof. Dr. Kürşat Uzun
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD.
Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyonun Cerrahi Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Bedrettin Yıldızeli
Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi A. D.
 
14 Mayıs 2010 Dünya Astım Günü Etkinlikleri
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
SDÜ Tıp Fakültesi Dersliği
Konuşmacılar: Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Yrd. Doç. Dr. Önder Öztürk
 
4 Haziran 2010 Antalya
Konvansiyonel Radyografide Tuzaklar
Konuşmacı: Prof. Dr. Macit Arıyürek
Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı
 
14 Ekim 2010 Dünya Spirometre Günü
Isparta Halk Eğitim Toplantı Salonu
Konuşmacılar: Doç. Dr. Dr. Necla Songür, Yrd. Doç. Dr. Önder Öztürk
 
14 Ekim 2010 Dünya Spirometre Günü Çadır Etkinliği
Isparta Belediye İş Hanı önü
 
26 Kasım 2010 Dünya KOAH Günü Etkinliği
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Konuşmacı: Prof. Dr. Münire Çakır
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
 
26 Kasım 2010 Isparta
Kot İşlemeciliğinde Meslek Hastalığı
Konuşmacı: Prof. Dr. Arif Çımrın
Büyük Isparta Oteli
 
10 Aralık 2010 Antalya
Solunum Fonksiyon Testleri
Konuşmacı: Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım
Küresel İklim Değişikliği
Konuşmacı: Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu