TÜRK TORAKS DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ 2009- 2010 Aylık Toplantı Programı

(1 Ekim - 1 Ocak 2010)

2009- 2010 Aylık Toplantı Programı

 
TOPLANTI                      
 
YER              
 
TARİH              
 
MODERATÖR        
 
KONUŞMACILAR                                             
 
Domuz Gribi
 
 
Hilton Otel
 
27 Ekim 2009
 
Abdullah Sayıner
Arzu Sayıner
Eyüp Sabri Uçan
Akciğer kanseri evrelemesinde yenilikler ve Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavisinde İzmir Deneyimi
 
Hilton Otel
 
24 Kasım 2008
 
Nezih Özdemir
Salih Zeki Güçlü
Ahmet Emin Erbaycu
Cerrhi merkezlerince belirlenecek
 
Kronik Öksürük
 
Hilton Otel
 
29 Aralık 2008
 
Münevver Erdinç
 
Dilşad Mungan
Yoğun Bakımda İnvaziv mekanik ventilasyon Paneli
Hilton Otel
26 Ocak 2010
 
Feza Bacakoğlu
Endikasyonlar ve başlangıç ayarları
Ayşın Şakar-CBÜTF
Temel Mekanik ventilasyon modları
Cenk Kıraklı-İGHH
Alternatif mekanik ventilasyon modları
Emel Eryüksel-MÜTF
Mekanik ventilasyon komplikasyonları
Sezai Taşbakan-EÜTF
Pulmoner Tromboemboli
Hilton Otel
23 Şubat 2010
Gültekin Tibet
Orhan Arseven
Can Sevinç
Mesleki Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım
Hilton Otel
30 Mart 2010
Arif Çımrın
1) Silikozisli kot kumlamacı
işçilerinin sosyal, yasal ve
tıbbi sorunları Konuşmacı
Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan
2) Türkiye'deki silikozisli kot
kumlamacı olgularının genel   
özellikleri Konuşmacı:
Doç. Dr. Metin Akgün
İAH'da klinikopatolojik-radyolojik değerlendirme
Hilton Otel
27 Nisan 2010
Ali Veral
Mehmet Polatlı                                   
Moderatör tarafından belirlenecek
 
Pulmoner Hipertansiyon
Hilton Otel
25 Mayıs 2010
Nesrin Moğulkoç
 Gül Öngen (yer değişebilir)
TOPLANTI SAATİ: 18:00