TTD Marmara Şubesi Mayıs Ayı Bilimsel Toplantısı

(25 Mayıs 2012)

TTD Marmara Şubesi Mayıs Ayı Bilimsel Toplantısı, 25 Mayıs 2012 tarihinde Bursa Tabip Odası Toplantı Salonu'nda Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz AD Başkanı Prof. Dr. Ercüment Ege moderatörlüğünde, Osmangazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD öğretim üyesi Prof. Dr. Emel Kurt ve Doç Dr. Tekin Yıldız'ın sunumları ile gerçekleştirilmiştir. Katkıları nedeniyle değerli hocalarımıza ve katılımları nedeniyle sevgili meşlektaşlarımıza teşekkür ederiz.

TTD Marmara Şube Yönetim Kurulu