Sigarasız Dünya Günü

(31 Mayıs 2012)

TÜTÜN ENDÜSTRİSİ İLE HER TÜRLÜ İLİŞKİ

HALKIN SAĞLIĞINA ZARARLIDIR

 

Bilindiği üzere 1987 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü her yılın 31 Mayıs gününü “Sigarasız Dünya Günü” olarak kabul etmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yıl için belirlediği tema “Tütün Endüstrisi Müdahalesi”dir.

Unutmayalim ki; tütün ürünleri kullanıcısının ölümüne ve/veya sakat kalmasına yol açtığı bilindiği halde yasal olarak satılmasına izin verilen tek ticari maldır. Gerçekten de dünyada yirmibirinci yüzyılda bir milyar insanı öldüreceği öngörülen bu malın serbestçe satışına halen neden izin verildiği tarafımızca anlaşılabilir değildir.

Öte yandan tütün ürünlerini satmak tütün endüstrisi açısından oldukça kazançlı bir iştir. 2010 yılında tütün endüstrisinin yıllık cirosu 346, kazancı ise 35 milyar dolara ulaşmıştır. Yani tütün endüstrisinin ekonomik gücü Suudi Arabistan, Venezuella, Polonya ve İsveç ülkelerinin Gayri Safi Yurt İçi Milli Hasıla Geliri kadardır.

Tütün endüstrisi kazancının azalmaması için bir takım stratejiler uygulayarak ülkelerin tütün kontrolü politikalarını etkisizleştirmeye çalışmaktadır. Bu stratejiler arasında;

  • Kazancını azaltmayacak kimi düzenleme ve kısıtlamaları kabul etmek ve destekler görünmek ya da kendi yararına kullanmak
  • Ülkelerde hayata geçirilen uygulamaları hukuk yoluyla engellemeye çalışmak
  • Ülkelerin gümrük idareleri ile birlikte çalışmak ve gümrük memurlarına kaçakçılık ile ilgili eğitim vermek ve kendi çıkarları doğrultusunda etkilemeye çalışmak
  • Kamusal alanda karar yetkisini elinde tutan ve/veya topluma örnek model oluşturan kişileri kendi çıkarları doğrultusunda siyasi ve/veya ekonomik baskı altına almak
  • Hayırseverlik adı altında gerçekleştirdiği “kurumsal sorumluluk projeleri” aracılılığıyla toplumsal meşruiyet ve onay sağlamak
  • Tütün ürünlerinin kullanımının yol açabileceği zararın çeşitli yollarla azaltılabileceğine dair politika yapmak ve bu yolla ürünlerinin süregenliğini sağlamak
  • Tütün ürünlerine karşı çıkan kişi ve/veya yapıları sindirmek, yıldırmak, tehdit etmek sayılabilir.

Ne mutlu ki Türkiye bugün itibariyle tütün kontrolü alanında tüm dünyaya örnek olabilecek bir konumdadır.

Ancak tütün endüstrisinin bugün itibariyle Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu pek çok ülkede “afet yardımı”, “eğitim”, “açlık”, “yoksulluk” ve “kırsal alanda yaşam koşulları” başlıklarında çeşitli “kurumsal sorumluluk projeleri” adı altında toplumsal meşruiyetini korumaya çalıştığını görmekteyiz.

Bu çerçevede bir tütün endüstrisi şirketinin 2011 yılında Türkiye’de çalışan çeşitli sivil kurumlara yaptığı hibe yardımının dünyadaki gerçekleşen toplam yardımın dörtte birine karşılık geldiği bilinmektedir. Bu durumun tarafımızca kabullenilmesi olanaklı değildir.

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu olarak tütün endüstrisinin yapabileceği en büyük “kurumsal sorumluluk projesi”nin ölüm ve hastalık satmaktan vazgeçerek kendi üretimini sonlandırması olduğuna inanıyoruz.

Bunun dışındaki her türlü “sosyal sorumluluk” projesinin ise ölüm ve hastalık satarak para kazanan tütün endüstrinin kendisini aklama ve topluma olumlu mesajlar verme çabası olduğunu biliyoruz.

31 Mayıs 2012 Sigarasız Dünya Günü nedeniyle tütün kontrolü mücadelesi çalışmalarını engellemeye ve zayıflatmaya çabalayan tütün endüstrinin taktiklerine karşı karar vericileri ve tüm toplumu gençleriyle, erişkinleriyle, kadınlarıyla, erkekleriyle duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

  TÜRK TORAKS DERNEĞİ

 TÜTÜN KONTROLÜ ÇALIŞMA GRUBU

 

Dünya Sağlık Örgütü Posteri