MECOR (ATS ile Araştırma Yöntemleri) Kursu

(11 - 17 Aralık 2011)

Değerli Meslektaşlarımız,

"American Thoracic Society (ATS)" ile Türk Toraks Derneği'nin ortaklaşa üç yıldır düzenlediği MECOR (Methods in Epidemiologic, Clinical and Operations Research) kursunun üçüncüsü bu yıl 11-17 Aralık 2011 tarihleri arasında Efes Sürmeli Otel/ Kuşadası’nda gerçekleştirilecektir.

Geçen yıllarda Level 1 ve Level 2 kursu alanların bir ileri düzey için yeniden başvuru yapmaları gereklidir. Level 3 kursu alanlar için kursun en ileri düzeyi olan Level 3 / 4 kursu açılacaktır.

Tüm düzeyler için başvurular 18 Kasım 2011 Cuma akşamına kadar uzatılmıştır. Kayıt ücreti 300,00 TL olup kursiyerlere aittir.

Bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı ve aktarıldığı, yeni projelerin üretildiği, akciğer sağlığı alanında çalışan meslektaşlarımızın akademik yaşamlarına çok katkısı olduğuna inandığımız bu kursa katılımınızı bekliyor, MECOR ailesinin daha da genişlemesini diliyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle,

Dr. Oya İtil

Dr. Arzu Yorgancıoğlu

Dr. Erdoğan Çetinkaya

Dr. Feyza Erkan

Koordinatör

Koordinatör

TTD Okul Başkanı

TTD Başkanı

 

BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

MECOR (Methods in Epidemiologic, Clinical and Operations Research)

Amaçlar

 • Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde temel pulmoner epidemiyolojik araştırma becerisi kazandırmak
 • Tekrarlanabilir kurslar düzenlemek
 • Hekimlere solunum hastalıkları alanında epidemiyolojik yaklaşımı tanıtmak
 • Solunum hastalıklarında temel epidemiyolojik ve klinik araştırmaları yürütmek için gereken becerileri geliştirmek

Hedef kitle

 • Primer olarak göğüs hastalıkları ile ilgilenen ve araştırma becerilerini arttırmak isteyen hekimler
 • Akademisyenler

Öğrenciler

 • Spesifik bir araştırma sorusu bulurlar
 • Uygun bir çalışma yöntemi seçerler
 • Çalışma popülasyonunu tanımlarlar
 • Metodları ve veri toplamayı spesifiye ederler
 • Örneklemi tanımlarlar
 • Potansiyel bias noktalarını belirlerler
 • Analiz yaklaşımını belirler

Kurslar için

 • Çok iyi düzeyde İngilizce
 • İnteraktif katılım gerekmektedir. Sabah saatlerine temel istatistik konularında sunumlar, öğleden sonra ise küçük grup çalışmaları yapılmaktadır.

Bu kurslarla epidemiyoloji /klinik epidemiyolojiye ilgiyi arttırmak, basit çalışmaların (Ör: Arjantin Sigara Araştırması) gücünü göstermek, insanlara soru sormaları için araç olmak hedeflenmiştir.