Dünya Astım Günü Etkinlikleri

(14 Mayıs 2010)

Sayın TTD Istanbul Şubesi üyeleri

Dünya Astım günü çerçevesinde İstanbul Ünivesitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumunda 3 ve 4 Mayıs 2010 tarihlerinde iki toplantı gerçekleştirilmiştir.

3 Mayıs 2010 tarihli Hekim Eğitim toplantısına 75 hekimimiz katılmış ve tüm katılımcılara Astım ve Alerji Çalışma Grubunca hazırlanan “Astım cep rehberi” dağıtılmıştır. Ardından hekimlerimiz sertifikalandırılmıştır.

4 Mayıs 2010 tarihli Hasta Eğitim toplantısına ise yaklaşık 125 hasta katılmış ve hastalıklarıile ilgili bilgilendirilmiştir. Girişte dağıtılan “Astımla yaşam kitapçığının”yanı sıra toplantısonunda Astım kontrol testi uygulanmış ve 5 hastamıza çekilişle pefmetre hediye edilmiştir.

TTD İstanbul Şubesi adına
DoçDr Erdoğan Çetinkaya