Yeni dönem ilk Tevfik Sağlam toplantısı gerçekleştirildi

(9 Ekim 2010)

Değerli üyeler

Bu seneki ilk Tevfik Sağlam toplantımız 06.10.2010 tarihinde Taksim The Marmara Otel'de 90 üyemizin katılımı ile gerçekleşti. Toplantımız İ.Ü. Tıp Fakültesi'nden Uzm Dr Gülfer Okumuş'un olgu sunumu ile başladı. Katılımcılar tarafından çok beğenilen olgu, inflamatuar barsak hastalığına bağlı akciğer tutulumu ve akciğer tüberkülozu olgusuydu ve aynı fakültenin Gastroenteroloji BD’dan Prof Dr Kadir Demir ve Patoloji ABD’dan Prof Dr Pınar Fırat’ın katkıları ile daha da verimli hale geldi. Ardından toplantımızı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesin'den şereflendiren Doç Dr Tansu Ulukavak Çiftçi'nin yönetiminde "Nöromüsküler Hastalarda Uykuda Solunum Bozuklukları"   paneline geçildi. Panele konuşmacı olarak katılan Prof Dr Esen Kıyan'ın erişkinler, ve Prof Dr Refika Ersu'nun çocuklar konusunda aktardıkları bilgiler ile panelimiz zenginleşmiştir. Tüm hocalarımıza sonsuz teşekkürler.

TTD İstanbul Şubesi adına
Doç Dr Erdoğan Çetinkaya